ოთახები
ერთადგილიანი 13 ნომერი 
ორადგილიანი 16 ნომერი 
ლუქსი 3 ნომერი 
ნახევრად ლუქსი 4 ნომერი
სამსაწოლიანი 8 ნომერი 
ოთხსაწოლიანი 4 ნომერი